Σας προσκαλούμε στην 3η Επιστημονική Συνεδρίαση της ΟΥ.Ε.Β.Ε , με θέματα σχετικα με την Καλοήθη υπερπλασία προστάτη, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Εταιρείας.

Σας προσκαλούμε στην 2η Επιστημονική Συνεδρίαση της ΟΥ.Ε.Β.Ε , με θέματα σχετικά με τη Λιθίαση του Ουροποιητικού, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ