Σας προσκαλούμε στην 4η Επιστημονική Συνεδρίαση της ΟΥ.Ε.Β.Ε , με τίτλο "Ηθική και ιατρικό marketing", που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Εταιρείας.

Σας προσκαλούμε στην 3η Επιστημονική Συνεδρίαση της ΟΥ.Ε.Β.Ε , με τίτλο "Εξελίξεις στη διάγνωση και σταδιοποίηση των νεοπλασμάτων του Ουροποιογεννητικού", που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ