Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2019 07:17

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις εργασίες του Ουρολογικού τμήματος του NHS FIFE (Queen Margaret and Victoria Hospitals)

Στα πλαίσια της προσήλωσης μας στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση στην Ουρολογία, η Ουρολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την πρόσκληση ενδιαφέροντος

για τη συμμετοχή δύο συναδέλφων στις εργασίες του Ουρολογικού τμήματος του NHS FIFE (Queen Margaret and Victoria Hospitals), στο Εδιμβούργο, 12 με 18 Μαΐου 2019. Το πρόγραμμα θα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Η πρόσκληση αφορά τους 4οετείς ειδικευόμενους και ειδικούς έως 2 έτη από τη λήψη ειδικότητας. Τα έξοδα της μετάβασης και διαμονής θα καλυφθούν πλήρως από την ΟΥΕΒΕ. Παρακαλείσθε να μας στείλετε σύντομο βιογραφικό σημείωμα (ως 500 λέξεις) καθώς και μια σύντομη αιτιολόγηση της επιθυμίας σας για συμμετοχή. Μετά την επεξεργασία αυτών των στοιχείων οι υποψήφιοι θα κληθούν για συνέντευξη από το ΔΣ και στη συνέχεια θα ανακοινωθούν οι δύο επιλεγόμενοι