Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2020 14:14

Αναστολή όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Ουρολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ουρολογικής Εταιρείας Βόρειας Ελλάδας ακολουθώντας τις εντολές των αρμόδιων αρχών

και με σκοπό την προστασία των μελών της και της Δημόσιας Υγείας, αποφάσισε ομόφωνα την αναστολή όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μέχρι και τον Ιούνιο του 2020. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχισθεί το φθινόπωρο του 2020